The Embassy of

Islamic Republic of Pakistan

Ankara, Türkiye

 
Message of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, on Youm-e-Istehsal (5 August, 2023)Message of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan,
Muhammad Shehbaz Sharif,  on Youm-e-Istehsal (5 August, 2023)

It has been four years since India unilaterally and illegally revoked the special status of Indian Illegally Occupied Jammu & Kashmir (IIOJK) on 5 August 2019.

Since then, India has resorted to use of brutal force and violence to suppress the Kashmiri people. It has also undertaken a series of measures clearly aimed at altering the internationally recognized disputed status of IIOJK. In particular, India has tried to bring about demographic changes to undermine the right to self-determination of the Kashmiris.

The recent steps by India indicate its nefarious designs to disenfranchise the Muslim majority population of Kashmir. To this end, it has carried out a selective delimitation of electoral constituencies, issued fake domiciles to millions of non-Kashmiris, and added hundreds of thousands of temporary residents to alter the existing voter rolls. These are part of a well thought-out strategy to change Kashmir’s demography and political landscape. Pakistan outrightly rejects all such unilateral and illegal steps.

The barbaric and brutal occupation of IIOJK by India not only violates international law, but also makes a mockery of the globally accepted norms of fundamental rights and freedoms. The international community can no longer remain silent while India continues to perpetrate its oppression in Kashmir.

Despite more than seven decades of Indian occupation, including four painful years of continuous military siege and media blackout, India has failed to silence the voices of the brave Kashmiri people, whose just freedom struggle has further intensified. Three successive generations of innocent Kashmiris have sacrificed their lives and liberties, but courageously continued to defy the increasing coercion of the Indian occupation forces. Pakistan salutes these brave Kashmiri men and women and assures them of its continued resolute support in their cause for freedom from Indian subjugation.

India’s failure to honour its commitments to the Kashmiri people and to the international community as well as to the United Nations, brings into question its standing as a responsible member state. India’s refusal to grant the Kashmiris their inalienable right to self-determination has serious implications for South Asia and beyond.

Pakistan will continue to lend its unstinted moral, political and diplomatic support to the rightful and just cause of the freedom struggle of the Kashmiri people. It is Pakistan’s abiding commitment and promise to our Kashmiri brothers and sisters that we will echo their voices, at every forum until the world takes action and urges India to end its egregious human rights violations and forcible occupation of IIOJK, undo all unilateral and illegal measures it has taken since 5 August 2019, and take necessary steps to carry out a fair and impartial plebiscite in accordance with the United Nations Security Council resolutions.
 

The people of South Asia desire peace and stability and this can only become possible through meaningful and purpose-oriented dialogue between India and Pakistan that includes discussion on all outstanding issues, including the Jammu and Kashmir dispute.

 

Turkish Version


Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif'in Youm-e-Istehsal ile ilgili mesajı (5 Ağustos 2023)

 Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Yasadışı Hint İşgali Altındaki Cammu ve Keşmir'in (IIOJK) özel statüsünü tek taraflı ve yasadışı bir şekilde iptal etmesinin üzerinden dört yıl geçti.

O zamandan beri Hindistan, Keşmir halkını bastırmak için acımasız güç ve şiddet kullanma yoluna başvurdu. Ayrıca, IIOJK'nin uluslararası olarak kabul görmüş ihtilaflı statüsünü açıkça değiştirmeyi amaçlayan bir dizi önlem aldı.  Hindistan özellikle, Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkını baltalamak için demografik değişiklikler getirmeye çalıştı.

Hindistan'ın son adımları, Keşmir'in Müslüman çoğunluklu nüfusunu haklarından mahrum bırakmaya yönelik hain planlarını gösteriyor. Bu amaçla, seçim bölgelerinin amaçlı olarak seçici bir şekilde sınırlandırılmasını gerçekleştirdi, milyonlarca Keşmirli olmayan kişiye sahte ikametgah verdi ve mevcut seçmen kütüklerini değiştirmek için yüzbinlerce geçici sakini ekledi. Bunlar, Keşmir'in demografisini ve siyasi manzarasını değiştirmeye yönelik iyi düşünülmüş bir stratejinin parçalarıdır.  Pakistan, bu türden tek taraflı ve hukuka aykırı tüm adımları kesinlikle reddediyor.

IIOJK'nin Hindistan tarafından barbarca ve vahşice işgali yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel olarak kabul görmüş temel hak ve özgürlük normlarıyla alay ediyor. Hindistan, Keşmir'deki zulmünü devam ettirirken uluslararası toplum artık sessiz kalamaz.

Bu en son dört sancılı yılı da içererek, sürekli bir askeri kuşatma ve medya karartması da dahil olmak üzere yetmiş yılı aşkın süren Hint işgaline rağmen, Hindistan haklı özgürlük mücadelesi daha da yoğunlaşan cesur Keşmir halkının sesini susturmayı başaramadı. Ardı ardına gelen üç nesil boyunca masum Keşmirliler hayatlarını ve özgürlüklerini feda ettiler ve buna rağmen Hint işgal güçlerinin artan baskısına cesurca meydan okumaya devam ettiler. Pakistan, bu cesur Keşmirli kadın ve erkekleri selamlıyor ve onlara Hindistan boyunduruğundan kurtulma davalarında kararlı desteğini sürdüreceğini garanti ediyor.

Hindistan'ın Keşmir halkına, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere karşı taahhütlerini yerine getirmemesi, onun sorumlu bir üye devlet olarak konumunu sorgulamamıza neden oluyor. Hindistan'ın Keşmirlilere devredilemez kendi kaderini tayin hakkını vermeyi reddetmesinin Güney Asya ve ötesi için ciddi sonuçları var.

Pakistan, Keşmir halkının özgürlük mücadelesinin adil ve haklı davasına sınırsız ahlaki, siyasi ve diplomatik desteğini vermeye devam edecektir. Bu, dünya harekete geçene ve Hindistan'ı IIOJK'daki korkunç insan hakları ihlallerine ve zorla işgaline son verene kadar ve 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren aldığı tüm tek taraflı ve yasadışı önlemleri geri almaya çağırana ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda adil ve tarafsız bir plebisit gerçekleştirmek için gerekli adımları atana kadar Pakistan'ın Keşmirli kardeşlerimize olan bağlılığı ve sözüdür.

Güney Asya halkı barış ve istikrar istiyor ve bu ancak Hindistan ile Pakistan arasında Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı da dahil olmak üzere tüm önemli konuların tartışılmasını içeren anlamlı ve amaca yönelik bir diyalog yoluyla mümkün olabilir.

*****

 

 

in 2023
Message from Dr. Arif Alvi President of the Islamic Republic of Pakistan (On the occasion of Youm-e-Istehsal i.e., 5h August, 2023)