The Embassy of

Islamic Republic of Pakistan

Ankara, Türkiye

 
Message of the Prime Minister Islamic Republic of Pakistan On 76th Anniversary of Pakistan’s Independence (August 14, 2023)

Message of the Prime Minister

Islamic Republic of Pakistan

On 76th Anniversary of Pakistan’s Independence

(August 14, 2023)

****

 

The nation is celebrating the 76th anniversary of Pakistan's Independence today. On this auspicious occasion, I extend my heartfelt congratulations to the entire nation including overseas Pakistanis.

 This day holds a special significance in our hearts, for this historic day saw an unprecedented freedom struggle culminating in the establishment of the State of Pakistan. Today, we pay rich tributes to the men, women and children who got together under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to struggle for the creation of a land they could call home.

 In the process, they established a glorious example of commitment and devotion to the cause of Pakistan. I also take this opportunity to pay homage to the Quaid-i-Azam’s visionary leadership and other leaders without whom the dream of Pakistan could not see the light of day. The nation will eternally remain indebted to them for gifting us with the precious gift of freedom.

The freedom struggle for a separate homeland represented an idea whose time had come; an idea rooted in self-assertion and hope of a better tomorrow. It was for a country where our people could explore their potential and live a life in peace and prosperity in line with their glorious traditions, ethos, culture and values. The idea of Pakistan was much bigger than we can imagine; it was an aspiration, which was shaped by a fear of living under the majoritarian principle advocated by Congress.

 The Quaid-i-Azam challenged this interpretation, which was meant to suppress Muslims’ identity and keep them as a minority under the garb of Western democracy. On the one hand, he established that Muslims were a separate nation in every sense and their demand for a separate homeland was historically justified. He warned that forcing them to live in a large country under the principle of majoritarianism was a recipe for disaster.

 On the other hand, he led a peaceful democratic and political struggle. So staunch was his determination and belief unwavering in the justness of his cause that the combined opposition of the ruling British and Congress failed to dent his resolve.

 Two lessons are noteworthy in this regard. One, unity was one of the most remarkable aspects of Pakistan's independence that emerged from a diverse tapestry of cultures, languages, and ethnicities. The 14th of August is not only a celebration of political freedom; it is a testament to the ability of a nation to come together to overcome mammoth challenges. Pakistan's flag, with its green representing the Muslim majority and white symbolizing religious minorities, embodies the principle of unity in diversity that continues to shape the nation's identity.

 Second, no obstacle is too insurmountable to be overcome if a person is driven by a deep sense of purpose. Self-belief ignites the imagination of nations and powers their journey towards the destination.

 As we celebrate the 76th Independence Day today, we need to summon the spirit that marked the independence movement and employ the lesson of unity and self-belief to chart the way forward.

 There is no denying the importance of many milestones we have achieved in the last seven and a half decades, often against opposing circumstances. We have faced the worst natural disasters, conflicts and wars and always managed to build back better. All along the way, we have jealously guarded the gift of freedom that we so passionately prize.

 As we celebrate Independence Day, we stand in complete solidarity with the oppressed people of Indian Illegally Occupied Jammu & Kashmir (IIOJK), who are waging a struggle for their right to self-determination.

 Pakistan remains committed to providing political, moral, and diplomatic support to them. Despite a four-year military siege and complete information blackout, the people of IIOJK have displayed remarkable resilience and defiance against the Indian oppressive apparatus.

 We call upon the international community and human rights organizations to take note of the rights abuses in IIOJK. Our stance remains firm, advocating for a peaceful resolution of the dispute in line with the UN resolutions, recognizing the right of Kashmiri people to decide their own future through a free and fair plebiscite.

 The 14th of August is more than just a date; it is a symbol of the Pakistani nation's resilience, courage and unwavering commitment to freedom. As the nation commemorates this day, it is an opportunity to reflect on the sacrifices of the past, celebrate the achievements of the present, and envision a brighter future for our people.

 The spirit of independence continues to inspire Pakistanis to overcome challenges and work towards a nation that embodies the principles of justice, equality, and prosperity for all.

 On this day, let us remember the sacrifices of our forefathers and pledge to uphold the values that define our great nation.

 

Happy Independence Day!


Turkish Version 


Pakistan'ın Bağımsızlığının 76. Yıldönümünde
Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı’nın mesajı

(14 Ağustos 2023)

****

Ülkemiz bugün Pakistan'ın Bağımsızlığının 76. yıl dönümünü kutluyor. Bu hayırlı gün vesilesiyle, denizaşırı Pakistanlılar da dahil olmak üzere tüm ulusumuzu yürekten tebrik ediyorum.

Bu tarihi gün, Pakistan Devleti'nin kurulmasıyla sonuçlanan benzeri görülmemiş bir özgürlük mücadelesine tanık olduğundan, bu günün kalplerimizde özel bir önemi vardır. Bugün, Kaid-i-Azam Muhammed Ali Cinnah'ın dinamik liderliği altında kendi evleri diyebilecekleri bir vatan yaratmak için mücadele etmek üzere bir araya gelen tüm erkek, kadın ve çocuklarımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Bu süreçte onlar Pakistan davasına bağlılığın ve adanmışlığın muhteşem bir örneğini oluşturdular. Bu vesileyle, Pakistan rüyasının onlar olmadan gün ışığını göremediği Kaid-i-Azam'ın vizyoner liderliğine ve diğer liderlere saygılarımı sunuyorum. Ulusumuz, bize değerli özgürlük armağanını bahşettiği için onlara sonsuza kadar borçlu kalacaktır.

Ayrı bir vatan için özgürlük mücadelesi, artık zamanı gelmiş olan bir fikri temsil ediyordu, kendini ortaya koyma ve daha iyi bir yarın umuduna dayanan bir fikir. Bu fikir, halkımızın kendi potansiyelini keşfedebileceği, şanlı gelenekleri, değerleri, kültürleri ve sahip oldukları doğrultusunda barış ve refah içinde bir hayat yaşayabileceği bir ülke içindi. Pakistan fikri, hayal edebileceğimizden çok daha büyüktü. Kongre tarafından savunulan çoğunlukçuluk ilkesi altında yaşama korkusuyla şekillenen bir özlemdi.

Kaid-i Azam, Müslümanların kimliğini bastırmak ve onları Batı demokrasisi kisvesi altında bir azınlık olarak tutmak amacını taşıyan bu yoruma meydan okudu. Bir yandan Müslümanların her anlamda ayrı bir millet olduğunu ve ayrı bir vatan taleplerinin tarihsel olarak haklı olduğunu tespit etti. Onları büyük bir ülkede çoğunlukçuluk ilkesiyle yaşamaya zorlamanın bir felaket reçetesi olduğu konusunda uyardı.

Öte yandan barışçıl, demokratik ve siyasi bir mücadele yürüttü. Kararlılığı ve davasının doğruluğuna karşı sarsılmaz inancına o kadar sadıktı ki, iktidardaki İngilizlerin ve Kongre'nin birleşik muhalefeti onun kararlılığını bozamadı.

Bu konuda alınan iki ders dikkat çekicidir. Birincisi, kültürlerin, dillerin ve etnik kökenlerin çok çeşitli dokusundan ortaya çıkan Pakistan'ın bağımsızlığının en dikkate değer yönlerinden biri birlikti. 14 Ağustos sadece bir siyasi özgürlük kutlaması değil, bir ulusun devasa zorlukların üstesinden gelmek için bir araya gelme yeteneğinin bir kanıtıdır. Yeşili Müslüman çoğunluğu ve beyazı diğer dini azınlıkları temsil eden Pakistan bayrağı, ulusun kimliğini şekillendirmeye devam eden çeşitlilik içinde birlik ilkesini somutlaştırıyor.

İkincisi, eğer kişi derin bir amaç duygusuyla hareket ediyorsa hiçbir engel aşılamaz değildir. Kendine inanç, ulusların hayal gücünü ateşler ve onların varış noktasına doğru yolculuklarına güç verir.

Bugün 76. Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, bağımsızlık hareketine damgasını vuran ruhu tekrar çağırmalı ve ileriye giden yolu çizmek için aldığımız birlik ve özgüven dersini kullanmalıyız.

Son yedi buçuk yılda, genellikle zıt koşullara rağmen elde ettiğimiz birçok dönüm noktasının önemi inkar edilemez. En kötü doğal afetler, çatışmalar ve savaşlarla karşı karşıya kaldık ve her zaman daha iyisini inşa etmeyi başardık. Yol boyunca, çok tutkulu olarak değer verdiğimiz özgürlük armağanını kıskançlıkla koruduk.

Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, kendi kaderini tayin hakkı için mücadele eden Yasadışı Hint İşgal Altındaki Cammu ve Keşmir'in (IIOJK) ezilen halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz.

Pakistan, onlara siyasi, ahlaki ve diplomatik destek sağlama taahhüdünü sürdürüyor. Dört yıllık bir askeri kuşatmaya ve tam bir bilgi kesintisine rağmen, IIOJK halkı, Hindistan'ın baskıcı araçlarına karşı dikkate değer bir dayanıklılık ve meydan okuma sergiledi.

Uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini IIOJK'daki insan hakları ihlallerine dikkat etmeye çağırıyoruz. Anlaşmazlığın BM kararları doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesini savunan, Keşmir halkının özgür ve adil bir plebisit yoluyla kendi geleceklerine karar verme hakkını tanıyan duruşumuz kararlılığını koruyor.

14 Ağustos sadece bir tarihten daha fazlasıdır, Pakistan ulusunun dayanıklılığının, cesaretinin ve özgürlüğe sarsılmaz bağlılığının bir simgesidir. Ulusun bu günü anması, geçmişin fedakarlıklarını yansıtmak, bugünün başarılarını kutlamak ve halkımız için daha parlak bir gelecek tasavvur etmek için bir fırsattır.

Bağımsızlık ruhu, Pakistanlılara zorlukların üstesinden gelmeleri ve herkes için adalet, eşitlik ve refah ilkelerini somutlaştıran bir ulus için çalışmaları için ilham vermeye devam ediyor.

Bu günde atalarımızın fedakarlıklarını analım ve yüce milletimizi tanımlayan değerlere sahip çıkacağımıza söz verelim.

Bağımsızlık Günümüz Kutlu Olsun!  

***Message of President of the Islamic Republic of Pakistan On the Occasion of the 76th Independence Day Anniversary