The Embassy of

Islamic Republic of Pakistan

Ankara, Türkiye

 
Message of President of the Islamic Republic of Pakistan On the Occasion of the 76th Independence Day Anniversary

Dr. Arif Alvi

President of the Islamic Republic of Pakistan

Message On the Occasion of the 76th Independence Day Anniversary

***

I congratulate all my compatriots on Pakistan’s 76th Independence Day anniversary. On this day, we pay tribute to the sacrifices rendered by our founding fathers and workers of the Pakistan Movement. The stories of those people, who faced hardships, endured oppression and braved immense challenges to reach Pakistan, serve as a source of inspiration for our future generations. We should value the sacrifices of our forefathers for the creation of Pakistan and work for the prosperity of our people.

76 years ago, on this day, Pakistan gained independence after the historic struggle of the Muslims of the sub-continent under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The Muslims of India wanted a homeland for themselves where they could freely order their individual and collective lives in accordance with the teachings of Islam. This day marks the culmination of a democratic and political struggle in our quest for freedom from colonial rule.

This day also gives us the opportunity for introspection. We should reflect on the nation's progress so far, prevailing challenges, and opportunities for growth. It is a time to renew our commitment to building a stronger and more prosperous Pakistan as envisioned by the Father of the Nation. I urge my fellow countrymen to work for the welfare and uplift of deprived sections of our society. Let’s pledge to uphold the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, forgiveness, socio-economic justice, and moral and ethical values, as enunciated by Islam.

On this important day, let's also remember our oppressed brothers and sisters in the Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir (IIOJK), facing Indian atrocities for decades. India's illegal actions, including ending Jammu and Kashmir's special legal status in 2019, have further deteriorated the human rights situation in the valley in the form of extra-judicial killings, torture, and illegal detentions. We stand with our Kashmiri brethren and assure them of unwavering and continued political, diplomatic and moral support for their legitimate right to self-determination.

On this occasion, I urge the entire Pakistani nation to remain steadfast and work wholeheartedly for the development of the country. There is a need to unite to cope with the social, political, economic and security challenges facing the Nation today. So, let's resolve that we will not hesitate to offer any sacrifice for the security, prosperity, and development of the country.

Turkish Version


Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi'nin 76. Bağımsızlık Günü Münasebetiyle Mesajı

***

Tüm yurttaşlarımızın 76. Pakistan Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum.  Bu günde, Pakistan Hareketi'nin kurucu ataları ve çalışanları tarafından yapılan fedakarlıkları saygıyla anıyoruz.  Pakistan'ın kuruluşuna ulaşmak için birçok sıkıntıya katlanan, zulme karşı duran ve büyük zorluklara göğüs geren bu insanların hikayeleri, gelecek nesillerimiz için bir ilham kaynağı oluyor.  Pakistan'ın kurulması için atalarımızın fedakarlıklarına değer vermeli ve halkımızın refahı için çalışmalıyız.

76 yıl önce bugün, Pakistan, Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah liderliğindeki alt kıta Müslümanlarının verdiği tarihi mücadelenin ardından bağımsızlığını kazandı.  Hindistan Müslümanları, kendi bireysel ve toplu yaşamlarını İslam'ın öğretilerine göre özgürce düzenleyebilecekleri bir vatan istiyorlardı.  Bu gün, bizim sömürge yönetiminden kurtulma arayışımızda demokratik ve siyasi bir mücadelenin doruk noktasına işaret ediyor.

Bu gün bize bir iç gözlem yapma fırsatı da veriyor.  Ülkenin şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeyi, devam eden zorlukları ve büyüme fırsatlarını düşünmeliyiz.  Ulusumuzun Atası tarafından tasavvur edildiği gibi daha güçlü ve müreffeh bir Pakistan inşa etme taahhüdümüzü yenilemenin zamanı geldi.  Yurttaşlarımızı toplumumuzun yoksul kesimlerinin refahı ve kalkınması için çalışmaya davet ediyorum.  İslam'ın beyan ettiği demokrasi, özgürlük, eşitlik, hoşgörü, bağışlayıcılık, sosyo-ekonomik adalet, ahlaki ve etik değer ilkelerini koruma sözü verelim.

Bu önemli günde, Hindistan'ın Yasadışı İşgali Altındaki Cammu ve Keşmir'de (IIOJK) onlarca yıldır Hint zulmüne maruz kalan mazlum kardeşlerimizi de hatırlayalım.  2019'da Cammu ve Keşmir'in özel yasal statüsünün sona erdirilmesi de dahil olmak üzere Hindistan'ın yasadışı eylemleri, yargısız infazlar, işkence ve yasadışı gözaltılar şeklinde vadideki insan hakları durumunu daha da kötüleştirdi.  Keşmirli kardeşlerimizin yanındayız ve onlara meşru kendi kaderini tayin hakları için sarsılmaz bir şekilde ve sürekli olarak siyasi, diplomatik ve manevi destek sözü veriyoruz.

Bu vesileyle, tüm Pakistan ulusunu sebat etmeye ve ülkenin kalkınması için canla başla çalışmaya davet ediyorum.  Ulusun bugün karşı karşıya olduğu sosyal, politik, ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için birleşmeye ihtiyaç vardır.  O halde ülkenin güvenliği, refahı ve kalkınması için her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmeyeceğimizi kabul edelim.

***

 

Message from Foreign Minister of Pakistan on the occasion of Youm-e-Istehsal.