The Embassy of

Islamic Republic of Pakistan

Ankara, Türkiye

 
Message from Dr. Arif Alvi President of the Islamic Republic of Pakistan (On the occasion of Youm-e-Istehsal i.e., 5h August, 2023)


Message from Dr. Arif Alvi President of the Islamic Republic of Pakistan

(On the occasion of Youm-e-Istehsal i.e., 5h August, 2023)

India unleashed its illegal and unilateral actions on 5 August 2019 in the Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir (IIOJK) with the aim of disempowering, disenfranchising, and dispossessing the Kashmiri people in their own land. These measures were designed to permanently occupy the disputed territory and erase its distinct Kashmiri character.

Today, India deviously attempts to convince the world that Jammu and Kashmir is an undisputed part of its territory. However, it was India that took the Jammu and Kashmir issue to the Security Council, where the disputed status of Jammu and Kashmir was internationally recognized. It was decided that the final disposition of the State should be determined through a free and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations (UN).

The indomitable will and courage of the Kashmiri people have enabled them to withstand every Indian attempt to terrorize and subjugate them. Despite all of India's massive coercive methods, they have not been able to extinguish their yearning for freedom. India has been trampling upon the rights and aspirations of the Kashmiri people through machinations and intrigue for the last 75 years. However, since 5 August 2019, IIOJK has been transformed into an open prison.

India's continued denial of the rights of the Kashmiri people is a wrongful and illegal act. No amount of diplomatic duplicity or Indian state-perpetrated terror can change this fact. India must fulfil its obligations to the Security Council by granting the Kashmiri people their lawful right to self-determination.

For its part, Pakistan will continue to be the voice of its Kashmiri brothers and sisters, who have been making invaluable sacrifices, and would extend all possible support for the fullest realization of their legitimate rights. We have no doubt that durable peace and stability in South Asia can only be achieved through a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute, in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people.


Turkish Version

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi'nin Mesajı

 (Youm-e-Istehsal vesilesiyle, yani 5 Ağustos 2023)


Hindistan, Keşmir halkını kendi topraklarında güçsüzleştirmek, haklarından mahrum bırakmak ve mülksüzleştirmek amacıyla 5 Ağustos 2019'da Yasadışı Hint İşgali Altındaki Cammu ve Keşmir'de (IIOJK) yasadışı ve tek taraflı eylemlerini başlattı. Bu önlemler, tartışmalı bölgeyi kalıcı olarak işgal etmek ve onun belirgin Keşmir karakterini silmek için tasarlandı.

Bugün Hindistan, dünyayı Cammu ve Keşmir'in kendi topraklarının tartışmasız bir parçası olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ancak Cammu ve Keşmir meselesini, Cammu ve Keşmir'in tartışmalı statüsünün uluslararası alanda tanındığı Güvenlik Konseyi'ne götüren ilk Hindistan olmuştu. İşte o zaman, devletin nihai halinin Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde özgür ve tarafsız bir plebisit yoluyla belirlenmesine karar verildi.

Keşmir halkının boyun eğmez iradesi ve cesareti, Hindistan'ın onları terörize etmeye ve onlara boyun eğdirmeye yönelik her türlü girişimine direnmelerini sağladı. Hindistan tüm kitlesel zorlayıcı yöntemlerine rağmen, onların özgürlük özlemlerini söndüremedi. Hindistan, son 75 yıldır hile ve entrikalarla Keşmir halkının hak ve özlemlerini ayaklar altına alıyor. Bütün bunlara rağmen, 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren IIOJK bir açık cezaevine dönüştürülmüştür.

Hindistan'ın Keşmir halkının haklarını reddetmeye devam etmesi yanlış ve yasa dışı bir eylemdir. Hiçbir diplomatik ikiyüzlülük veya Hindistan devleti tarafından yürütülen terör bu gerçeği değiştiremez. Hindistan, Keşmir halkına yasal kendi kaderini tayin hakkını vererek Güvenlik Konseyi'ne karşı yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Pakistan ise paha biçilmez fedakarlıklar yapan Keşmirli kardeşlerinin sesi olmaya devam edecek ve onların meşru haklarının tam anlamıyla gerçekleşmesi için mümkün olan her türlü desteği verecektir. Güney Asya'da kalıcı barış ve istikrarın ancak Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesiyle sağlanabileceğinden hiç şüphemiz yoktur.


*****

 

in 2023
Youm-E-Istehsal-E-Kashmir Observed At Pakistan Embassy Ankara